Parmentier Oass advocaten bestaat niet meer

Parmentier Oass Advocaten is opgehouden te bestaan met ingang van 1 april 2015